ผู้เขียนได้พรรณนาถึงประวัติและที่มาของกลศาสตร์เชิงควอนตัม ร่วมกับเรื่องพิจารณาพฤติกรรม
                     ของอนุภาคเชิงควอนตัมกับความเป็นจริงของธรรมชาติอันแสนอัศจรรย์ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อ
                     เสียงซึ่งถกเถียงกันอย่างเข้มข้นผ่านการทดลองที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งมากมายของพวกเขาด้วยเนื้อหาที่ลื่น
                     ไหลอ่านง่าย ทั้งยังผนวกความคิดอันแหลมคมของผู้เขียน เกี่ยวกับความเป็นจริงของธรรมชาติอันแสดง
                     ผ่านพฤติกรรม ซึ่งขัดต่อสามัญสำนึกของมนุษย์ ของอนุภาคเชิงควอนตัม ปิดท้ายด้วยหนังสืออันมีเสน่ห์เล่ม
                     นี้ด้วยท่าทีที่ท้าทายผู้อ่านเสมือนหนึ่งชวนมาหาความเป็นจริงของธรรมชาติอันแสนลึกลับด้วยกัน
                            เป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์ขั้นสูง แต่อ่านง่ายประหนึ่งหนังสือสามัญประจำตัว ประมาณว่าอ่านสนุกจน
                     เสพสนิทต้องพกพาติดตัวไปไหนมาไหนประหนึ่งขาดเสียมิได้    

                     ชื่อ เรื่องราวแสนอัศจรรย์ของกลศาสตร์เชิงควอนตัม
                     The Wondrous Story of Quantum Mechanics
                     ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
                     สารบัญ
                     บทที่ 1 รัตติกาลอันมืดมิด
                     บทที่ 2 การผจญภัยในโลกมืด
                     บทที่ 3 ก่อนฟ้าจะสาง
                     บทที่ 4 รุ่งอรุณของยุคควอนตัม
                     บทที่ 5 ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ
                     บทที่ 6 ธรรมชาติเสมือนอภินิหาร
                     บทที่ 7 การพัวพันเอามาใช้งานได้
                     บทที่ 8 แล้ว ยังไงต่อไป